IPMA, Post al'a göre, merkez üssü Vila do Bispo'nun yaklaşık sekiz kilometre kuzeydoğusunda bulunan depremin saat 01:19'da Continente Sismik Ağ istasyonlarında kaydedildiğini söyledi.

Enstitü, “Bu açıklamanın hazırlanmasına kadar, bu depremin hissedildiğini doğrulayan hiçbir bilgi alınmadı” diye ekledi ve gerekirse yeni açıklamalar yapacağını vurguladı.

Depremler büyüklüklerine göre mikro (2.0'dan az), çok küçük (2.0-2.9), küçük (3.0-3.9), hafif (4.0-4.9), orta (5.0-5.9), güçlü (6.0-6.9), büyük (7.0-7.9), önemli (8.0-8.9), istisnai (9.0-9.9) ve aşırı (10'dan büyük) olarak sınıflandırılır.