ECO tarafından belirtilen Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planını İzleme Komisyonu (PRR) başkanı Pedro Dominguinhos'a göre, yerel yetkililer tarafından başlatılan yüzlerce yarışmanın “%5 ila% 10'u” herhangi bir başvuru alınmadan sona erdi.

İlgili

tarafların eksikliği, “ihalelerin başlatıldığı piyasa koşulları için düşük taban fiyat” ile açıklanabilir ve bu da “şirketlerden talep yaratmama” anlamına gelir. Ayrıca, “özellikle ev rehabilitasyonu yarışmalarında, iş hacmi azaldı ve bu da müteahhitleri cesaretlendirdi” diyor.

Yetkili, son aylarda “terk edilmiş ihalelerde bir düşüş” görmesine rağmen, 2024 yılının Avrupa Komisyonu ile belirlenen hedefe ulaşmak için “çok önemli” olduğunu düşünüyor: 31 Aralık 2026'ya kadar 32.800 evin inşası.