Lusa ajansına gönderilen bir açıklamada vakıf, Portekizli göçmenlerin ezici çoğunluğu tarafından kullanılacak posta oylamalarında “veri güvenliği uygulamalarıyla ilgili ciddi endişeleri” dile getirdi ve bu seçimlerde gönderilmemeleri çağrısında bulundu.

“Seçmenlerin kişisel verilerinin ifşa edilmesinde, özellikle seçmenlere gönderilen zarfların dışından vatandaş kart numarasına ayrım gözetmeksizin erişiminin yanı sıra mektubun kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin söz konusu seçmenin vatandaş kartını basmaya erişme olasılığı da kötüye kullanım var”, diye devam ediyor.

2023'te oluşturulan Fundação Portugália, “Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR), kişisel verilerin yetkisiz erişime veya ifşaya karşı koruyacak şekilde yeterli düzeyde güvenlik sağlayacak şekilde işlenmesi gerektiğini açıkça belirtiyor”.

Açıklamanın imzacıları, “Ancak, posta oylama sürecinde gözlemlenen uygulamalar, bu temel veri koruma ilkelerine uygunluk konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor” diye ekliyor.

Vakıf, “seçmenlerin kamu kurumlarının kişisel bilgilerini seçim süreci boyunca gerekli özen ve korumayla ele aldıklarına güvenmelerinin çok önemli olduğunu” göz önünde bulundurarak “Portekiz'deki seçim yetkililerini uygulamalarını acilen gözden geçirmeye” çağırıyor.

Yurtdışındaki Portekizli seçmenlerin ezici çoğunluğu 10 Mart'ta yapılacak yasama seçimlerinde posta yoluyla oy kullanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir kaynağa göre, yurtdışında kayıtlı ve posta yoluyla oy kullanabilen vatandaş sayısı 189 ülkede ikamet eden 1.541.295 seçmen, 5.281 seçmen yüz yüze oy kullanma niyetini dile getirdi ve bu 60 konsoloslukta gerçekleştirilebilir.