Toplamda, dünyanın dört bir yanından 20.966 yükseköğretim kurumu değerlendirildi, bir önceki yıla göre 435 daha fazla ve UAlG, toplam 68.9 puanla 1309 sırada yer aldı ve soruşturmada 1.255 sırada yer aldı.

2012'den bu yana CWUR, eski öğrencilerin mesleki başarılarına, öğretim kadrosunun kalitesine ve araştırma performansına dayalı olarak eğitim kalitesini ve istihdama edilebilirliğini değerlendiren küresel olarak üniversitelerin tek akademik sıralamasını yayınlamıştır. Objektif göstergeler, üniversiteler tarafından anketlere ve veri sunumuna dayanmadan sınıflandırma metodolojisinin (eğitim, istihdama edilebilirlik, öğretim kadrosu ve araştırma) altında yatan dört temel sütun için kullanılır

.