GNR yaptığı açıklamada, SOS Çevre ve Bölge Hattı aracılığıyla “endüstriyel atıkların yetkisiz bir yerde boşaltılması hakkında” birkaç şikayet aldığını açıklıyor.

Belirtilen yerde, GNR “birkaç şirkette” denetimler gerçekleştirdi ve “denetlenen şirketlerden ikisinde altı çevresel ihlalin” tespit edilmesiyle sonuçlandı.

Muhafız, ihlallerin toplam değerinin 74.000 avro olduğunu ve “bir soruşturma sırasında 440.000 avroya da çıkabileceğini” açıkladı.

Yetkili idari kurum olan Tarım, Deniz, Çevre ve Mekansal Planlama Genel Müfettişliği'ne (IG AMAOT) gönderilen iki ihlal bildirimi hazırlandı.

GNR açıklamasında, “SEPNA, ulusal bölge genelinde doğayı, çevreyi ve doğal mirası korumayı amaçlayan mevzuat ihlallerini izlemek, incelemek, raporlamak ve araştırmaya yetkin bir çevre politikası olarak oluşturulmuştur” dedi.