"Строковий трудовий договір про тимчасове працевлаштування не підлягає обмеженню тривалості, встановленому частиною 2 статті 148, і за наявності поважної причини може бути продовжений до чотирьох разів", - зазначено в оновленому законі.

Також було схвалено пропозицію ПС, яка передбачає, що після чотирьох років тимчасового працевлаштування в компаніях з тимчасового працевлаштування або в інших компаніях тієї ж групи, ці компанії зобов'язані інтегрувати працівників у штат.

"Тривалість послідовних договорів про тимчасове працевлаштування для різних користувачів, укладених з одним і тим же роботодавцем або компанією, яка перебуває з ним у відносинах контролю або групи, або має спільні організаційні структури, не може перевищувати чотирьох років", - йдеться в пропозиції.

Члени робочої групи також одноголосно схвалили пропозицію УКРОПу щодо статті Трудового кодексу, яка уточнює умови праці для тимчасових працівників.

"Працівник має право на відпустку, святкові та різдвяні виплати, а також інші регулярні та періодичні виплати у грошовій або натуральній формі, на які мають право працівники користувача за рівну роботу або роботу рівної цінності", - встановлює ініціатива УНП.