"Як правило, банкноти і монети євро повинні прийматися в усіх транзакціях, незалежно від їхнього характеру. Кредитор зобов'язаний приймати будь-який тип банкнот або монет і не може, як правило, відмовитися від них", - пояснює БДП на своєму сайті.

Банківський нагляд уточнює, що "можливі відмови від банкнот і монет в євро як засобу платежу можуть ґрунтуватися лише на добросовісності (наприклад, у разі непропорційності між вартістю пред'явленої боржником банкноти і сумою належного кредитору платежу) або за домовленістю сторін про використання іншого засобу платежу".

"Таке розуміння відображає те, що викладено в Рекомендації Європейської комісії від 22 березня 2010 року про сферу застосування та наслідки законного платіжного засобу банкнот і монет в євро", - зазначає БДП.

Однак у Португалії існують законодавчі обмеження при розрахунках готівкою:

Визначені в Законі № 92/2017 від 22 серпня - який вимагає використання певного платіжного засобу в операціях, що включають суми, які дорівнюють або перевищують 3 000 євро, вносячи зміни до Загального податкового закону та Загального режиму податкових правопорушень;

У Декреті-законі № 246/2007 від 26 червня, "згідно з яким ніхто не зобов'язаний приймати в рамках одного платежу більше 50 монет євро, за винятком держави в особі Казначейства, Банку Португалії та кредитних установ, діяльність яких полягає в отриманні депозитів від населення", - пояснює БДП.

"За відмову платити банкнотами та монетами в євро не передбачено жодних санкцій. Однак така відмова має наслідки для договірних відносин, що існують між сторонами. Відповідно до положень Цивільного кодексу Португалії, боржник виконує зобов'язання, коли виконує розстрочку, до якої він зобов'язаний, а у кредитора може навіть виникнути заборгованість, якщо він без поважних причин не приймає запропоновану йому розстрочку", - йдеться на сайті BdP.