Згідно зі звітом MP 2022, станом на 31 грудня налічувалося 1653 судді двох існуючих категорій (заступник генерального прокурора та прокурор Республіки), що "трохи більше", ніж у 2021 році, але менше порівняно з 2020 роком, коли загалом було 1669 суддів.

У звіті розкривається поточна частка жіночої статі в цій магістратурі: 1083 судді на кінець 2022 року, порівняно з 570 суддями-чоловіками, що становить 34,5% від загальної кількості.

Що стосується вікових груп, то звіт, наданий Генеральним прокурором Республіки, показує, що "у молодших вікових групах переважають жінки, які становлять 72,2% серед суддів віком до 30 років, 76,6% серед суддів віком до 40 років та 76,9% серед суддів віком до 50 років.

"Лише в групі суддів у віці 60 років і старше переважають чоловіки (54,9% суддів старше 59 років)", - зазначається у звіті.

Щодо оцінки заслуг суддів, яка є компетенцією Вищої ради державного міністерства, у звіті зазначається, що у 2022 році було видано 160 класифікацій, 76 з яких були "Дуже добре", 60 - "Виразно добре", 23 - "Добре" і 1 - "Достатньо".

Згідно з таблицею, на відміну від 2020 і 2021 років, у 2022 році не було зафіксовано жодної класифікації "Посередньо".

Якщо взяти 2020, 2021 і 2022 роки разом, то було зафіксовано 115 оцінок "Дуже добре" (31,3%), 158 "Виразно добре" (43%), 78 "Добре" (21,3%), 12 "Достатньо" (3,3%) і 4 "Посередньо" (1,1%).

Що стосується навчання, у звіті зазначається, що у 2022 судовому році магістрати парламенту часто відвідували навчальні програми, організовані Центром судових досліджень за підтримки Вищої ради публічних міністерств та Генеральної прокуратури Республіки, які охоплювали різні галузі права та мали на меті зміцнити та оновити знання магістратів.

"5255 запитів на участь у програмах безперервного навчання (ПНП) було подано 1104 суддями відповідно до Річного плану навчання КРЄС на 2022/2023 роки, 2166 ПНП було роздано на першому етапі реєстрації електронною поштою. Таким чином, в середньому кожен суддя підписався на 4,8 навчальної програми, при цьому 41,2% запитів на реєстрацію було задоволено", - йдеться у звіті.

316 суддів зареєструвалися на 2-й раунд, загалом було подано 694 заявки (2,2 на одного суддю) та надано 212 ДПК (30,5% заявок).

Водночас у 2022 році 98 магістратів МП взяли участь у 69 навчальних програмах за кордоном, більшість з яких були організовані Європейською мережею підготовки суддів (REFJ/EJTN), що включали візити до Європейського трибуналу з прав людини, Суду ЄС, Євроюсту, інституцій ЄС та Агентства ЄС з основних прав, а також різні короткострокові (1/2 тижня) стажування в різних європейських країнах та 6-місячне стажування в Євроюсті.

У календарі заходів REFJ на 2022 рік було заплановано 54 міжнародні навчальні програми, на які загалом було зареєстровано 787 учасників.