У листопадовому пакеті порушень, оприлюдненому сьогодні, виконавча влада Співтовариства вказує, що вона надіслала мотивовану думку дев'яти державам-членам ЄС - Португалії, Болгарії, Ірландії, Кіпру, Латвії, Литві, Угорщині, Австрії та Швеції - за "нездатність забезпечити належне виконання своїх зобов'язань щодо скорочення різних забруднювачів повітря, як того вимагає директива [...] про скорочення національних викидів певних забруднювачів повітря".

Ці дев'ять країн "тепер мають два місяці, щоб відреагувати і вжити необхідних заходів, а в іншому випадку Комісія може прийняти рішення про передачу справи до Суду Європейського Союзу", - заявляють у Брюсселі.

Крім того, інституція вирішила надіслати додатковий лист-повідомлення трьом державам-членам (Люксембургу, Польщі та Румунії), які також мають два місяці на усунення прогалин, виявлених виконавчим органом Співтовариства, а якщо вони цього не зроблять, то отримають аргументовану думку.

Йдеться про директиву, яка встановлює національні зобов'язання щодо скорочення викидів п'яти важливих забруднювачів атмосфери, включаючи оксиди азоту, неметанові леткі органічні сполуки, діоксид сірки, аміак і дрібнодисперсні частинки, які погіршують якість повітря.

Зобов'язання щодо скорочення викидів мають бути виконані кожною державою-членом ЄС у період з 2020 по 2029 рік, а з 2030 року будуть встановлені більш амбітні цілі.

Після надсилання в січні цього року листів-повідомлень та аналізу інвентаризацій та інформації, наданої державами-членами, Брюссель дійшов висновку, що Португалія та інші вісім країн, проти яких було винесено обґрунтовану думку, "не виконали своїх зобов'язань щодо забруднюючих речовин", і ця ситуація повинна змінитися.