Згідно із заявою керівника громади, "Всупереч директиві та практиці Суду Європейського Союзу, португальське законодавство дозволяє враховувати не лише заходи з пом'якшення наслідків, але й компенсаційні заходи за шкоду, очікувану від проекту, при визначенні того, чи має проект значний вплив на об' єкти "Натура 2000". Дозвіл на включення цих компенсаційних заходів під час оцінки проекту ставить під сумнів результат оцінки".

Директива про оселища (Директива 92/43/ЄЕС) вимагає, щоб плани та проекти, які можуть мати значний вплив на територію "Натура 2000", перед затвердженням проходили відповідну оцінку їхнього впливу на цю територію, і можуть бути затверджені лише за умови певних винятків, якщо вони не завдають шкоди цілісності території "Натура 2000".

Згідно з директивою, вона є одним з основних європейських інструментів захисту біорізноманіття, що є ключовою метою Європейського зеленого курсу та Стратегії біорізноманіття до 2030 року.

Португалія має два місяці, щоб відповісти на повідомлення, надіслане Брюсселем.