Згідно з 9-м виданням Звіту про сталий розвиток, опублікованим Мережею ООН з пошуку рішень у сфері сталого розвитку (SDSN), португальська держава дещо перевищує середній регіональний показник (77,2), а відповідність більш ніж половині з 17 ЦСР визначена як "досягнута" або "у процесі виконання".

Дотримання цілей оцінювалося чотирма кольорами: зеленим, жовтим, помаранчевим і червоним, за шкалою, яка варіюється від досягнутих ЦСР (зелений колір) до збереження основних перешкод (червоний колір) для досягнення цілей ООН до 2030 року.

Єдиною метою, яку Португалія визнала досягнутою в цьому документі, було викорінення бідності, при цьому прогрес також був досягнутий у трьох інших сферах, а саме: гендерна рівність, чиста і доступна енергія та сталий розвиток міст і громад, хоча все ще вважається, що ці три виміри залишаються проблемами, які необхідно подолати.

Помірний прогрес країна також зафіксувала у семи ЦСР: здоров'я та добробут, чиста вода та санітарні умови, гідна праця та економічне зростання, промисловість/інновації та інфраструктура, зменшення нерівності, кліматичні дії, партнерства для досягнення цілей. Сфери охорони здоров'я та праці класифіковані жовтим кольором, що відображає наявність викликів у досягненні встановлених цілей.

Однак, незважаючи на еволюцію, сфери кліматичних дій та партнерств все ще класифікуються як основні виклики (червоний колір), а ЦСР "Чиста вода та санітарні умови", "Скорочення нерівності", "Промисловість/інновації та інфраструктура" позначені помаранчевим кольором, тобто в них зберігаються значні виклики для досягнення цілей.

Звіт також вказує на тенденцію до стагнації у виконанні шести цілей, включаючи подолання голоду, якість освіти, відповідальне виробництво і споживання, водне життя, життя на суші, мир/справедливість і сильні інституції. До кінця цього десятиліття не було зафіксовано жодної невдачі в досягненні ЦСР.

Якщо лише одна ціль вважається виконаною (зелений колір), то, з іншого боку, документ вказує на п'ять ЦСР на червоному рівні в Португалії, тобто на найнижчому рівні. До них належать подолання голоду, відповідальне виробництво та споживання, боротьба зі зміною клімату, захист водних ресурсів та налагодження партнерств для досягнення цілей.

Помаранчевим кольором позначено шість із 17 ЦСР у країні, які мають значні виклики. Окрім ЦСР щодо чистої води та санітарних умов, зменшення нерівності, промисловості/інновацій та інфраструктури, якості освіти, життя на землі, миру/справедливості та сильних інституцій, до цієї категорії також потрапили ЦСР щодо чистої води та санітарії.

П'ять цілей отримали жовтий рейтинг (перманентність викликів), включаючи здоров'я і благополуччя, гендерну рівність, чисту і доступну енергію, гідну працю та економічне зростання, а також сталі міста і громади.

В аналізі підтримки багатосторонності ООН Португалія замикає список топ-100 з показником 69,6, у рейтингу, який очолює Барбадос (92,0), а замикають Сполучені Штати Америки, що посідають 193 позицію в рейтингу (15,8).

SDSN працює з 2012 року під егідою Генерального секретаря ООН і мобілізує глобальну науково-технічну експертизу для просування практичних рішень для сталого розвитку, включаючи реалізацію ЦСР та Паризької кліматичної угоди.