צמיחה כלכלית של 1.3% בשנת 2023


הממשלה צופה צמיחה בתוצר המקומי הגולמי (תוצר) של 1.3 אחוזים לשנה הבאה. על פי ההצעה, לממשלה תחזית צמיחה בתוצר של 6.5 אחוזים בשנת 2022.

תחזית צמיחת התוצר לשנה זו מייצגת שיפור בהשוואה ל -4.9 אחוזים שהוקרנו בתקציב המדינה לשנת 2022 (OE2022). שר האוצר כבר סימן בספטמבר כי הוא עובד עם תרחיש צמיחה מעל 6 אחוזים, בהתאם לתחזיות של מרבית המוסדות הלאומיים והבינלאומיים.

4% אינפלציה


הממשלה עדכנה את התחזית שלה לשיעור האינפלציה השנה ב -3.4 נקודות אחוז ל -7.4 אחוזים, והעריכו ירידה ל -4% בשנת 2023, על פי התרחיש המקרו-כלכלי של הצעת התקציב.

גירעון ב -0.9% וחוב על 110% מהתוצר


הממשלה שומרת על תחזית הגירעון השנה על 1.9 אחוז מהתוצר, ומעריכים ירידה ל -0.9 אחוזים בשנת 2023, עדיין על פי התרחיש המקרו-כלכלי של הצעת OE2023.

התחזית למשקל החוב הציבורי בשיעור של 115 אחוז מהתוצר השנה נשמרת גם היא, ומנבאת ירידה ל -110.8 אחוזים בשנת 2023, היחס הנמוך ביותר מאז 2011, על פי הצעת OE2023.

עדכון להקות מס הכנסה ב -5.1%


מאזני מס הכנסה יעודכנו ב -5.1 אחוזים בשנת 2023, על פי הצעת OE2023.

שכר מינימום לאומי עד 760 אירו


שכר המינימום הלאומי צפוי לעלות מ- €705 הנוכחי ל- 760 אירו בינואר 2023, על פי הסכם ההכנסה והתחרותיות בין הממשלה לשותפים חברתיים.

שיעור האבטלה 5.6%


הממשלה צופה כי שיעור האבטלה יתייצב השנה ב -5.6 אחוזים ובשנה הבאה, ובכך יירד מ -6.6 האחוזים שנרשמו בשנת 2021.

עליות שכר שירות המדינה


הממשלה הציעה העלאת שכר לשירות המדינה בין 8 אחוזים ל -2 אחוזים לאיגודים, עם ערבות למינימום של כ -52 אירו לשנה עד שנת 2026.

העלייה השנתית המינימלית לשירות המדינה תהיה שווה לשינוי ברמת השכר (כ -52 אירו), שנע בין 8 אחוזים לתגמול הנמוך ביותר בטבלה, שהוא 705 אירו, ו -2 אחוזים לרווחים מ -2,570.82 אירו.

עליות שכר, התקדמות ומבצעים במינהל הציבורי והערכות שווי אחרות יעלו 1,320 מיליון אירו בשנת 2023, על פי הדו"ח המלווה את הצעת התקציב.

עדכון הפנסיה


בניגוד לשנים קודמות, הודיעה הממשלה על עליית הפנסיה לשנה הקרובה בתחילת ספטמבר. הפנסיה עד 886 אירו תגדל ב -4.43 אחוזים. בעלי שווי שבין 886 אירו ל -2,659 אירו יגדלו ב -4.07 אחוזים, ואילו השאר (שיהיו כפופים לעדכון תוך התחשבות בנוסחה המשפטית בתוקף) יגדל ב -3.53 אחוזים.

הפחתת IRC סלקטיבית


הממשלה הציעה לשותפים החברתיים עלייה של 50 אחוזים בעלויות הערכת השכר ב- IRC לחברות המגדילות את המשכורות בהתאם לערכים שנקבעו ב הסכם הכנסה ותחרותיות. ההצעה כוללת גם הפחתה סלקטיבית של מס הכנסה של חברות לחברות שמשקיעות במחקר ופיתוח (מו"פ).

הוצאות על ריבית חוב ציבורי עד


הממשלה צופה כי המדינה תוציא 6,797 מיליון אירו על ריבית החוב הציבורי בשנת 2023, עלייה של 8 אחוזים בהשוואה לסכום המתוקצב לשנה זו,


מדד התמיכה החברתית עודכן מדד


התמיכה החברתית (IAS) יעודכן ב -8 אחוזים, ל- 478.7 אירו, על פי הצעת OE2023.


ה- IAS הוא ערך הייחוס לחישוב וקביעת תמיכה חברתית שונים, כגון קצבה משפחתית, תועלת חברתית להכללה, הכנסת ההכנסה החברתית (RSI), בין היתר, ויכולה, על פי הממשלה, להשפיע על חייהם של 1.6 מיליון מוטבים.