CTT - קוריוס דה פורטוגל הודיעה כי הם הצטרפו לשגרירות טורקיה בקמפיין סולידריות לאיסוף סחורות לסיוע לקורבנות רעידת האדמה במדינה. הקמפיין מתחיל ב -15 בפברואר ונמשך עד ה -22 בפברואר.

"אנשים שמעוניינים לעזור רק צריכים ללכת לאחת מחנויות CTT בפורטוגל היבשתית ולספק את תרומתם. CTT אחראית על שליחת תרומות לשגרירות, אשר בתורם תעביר אותן בשטח".

"סחורות נחוצות ודחופות, שחייבות להיות חדשות ומתאימות לתנאי מזג האוויר, הן: אוהלי חורף, שמיכות, שקי שינה ובגדים חמים מאוד, כמו מעילים ופיג'מה".

לצורך "ניהול טוב יותר של תרומות בשטח", יש להעביר תרומות "בקופסאות", שלכל אחת מהן תהיה תווית - אותה ניתן להדפיס או לבקש בכל אחת מחנויות CTT - המתארת את הסחורה שהיא מכילה.


יותר משבעה מיליון ילדים נפגעו מרעידות האדמה ההרסניות שפגעו בטורקיה ובסוריה ב- 6 בפברואר, יוניסף אמר היום, מחשש שאלפים מהם אולי מתו.


רעידות האדמה התרחשו בשני מקומות שונים בדרום מזרח טורקיה, קרוב לגבול עם סוריה, לאחר שהגיעו לגודל של 7.8 ו -7.5 בסולם ריכטר, עם רעידות חזקות, שאחת מהן הייתה 6.0.