הערך החציוני של הערכת שווי הבנק על דיור היה 1,458 יורו בינואר 2023, 27 יורו יותר מזה שנצפה בחודש הקודם, על פי INE.

במונחים אשתקד עמד שיעור השינוי על 14.9% (13.5% בדצמבר 2022).

"יש לציין כי מספר ההערכות הבנקאיות שנחשבו ירד בחודש השמיני ברציפות, ועומד על כ -22 אלף, המהווה הפחתה של 25.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ו -33.3% פחות מאשר בחודש מאי האחרון, החודש בו נרשם מקסימום הסדרה".

העלייה הגדולה ביותר בהשוואה לחודש הקודם נראתה באלגרבה (2.2%), עם הירידה היחידה שנראתה באזור האוטונומי של האיים האזוריים (-0.8%).

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הערך החציוני של ההערכות גדל ב -14.9%, כאשר הווריאציה האינטנסיבית ביותר שנרשמה באלגרבה (17.4%) והנמוכה ביותר באזור האוטונומי של האיים האזוריים (7.5%).