דיזל צפוי לרדת ב -3.5 סנט לליטר, בעוד שהדלק צפוי לעלות ב -0.5 סנט ביום שני הבא, על פי Notícias ao Minuto.

שינויים אלה מגיעים לאחר שהמחירים עלו בתחילת השבוע: הסולר עלה ב -5.1 סנט והדלק עלה ב -2.1 סנט.

המחיר הממוצע של סולר הוא 1,570 אירו/ליטר, ואילו בנזין הוא 1,685 אירו/ליטר, על פי נתוני המנהל הכללי לאנרגיה וגיאולוגיה (DGEG).

מחירים יומיים ממוצעים אלה "מחושבים על בסיס המחירים שהועברו על ידי תחנות הדלק, משוקללים בכמויות שנמכרו בתקופה האחרונה הידועה, תוך שילוב ההנחות הנהוגות בתחנות התדלוק, כמו כרטיסי צי ואחרים".