החום מסופק בחינם ומסייע בהפחתת עלויות הבריכות, העומדות בפני עלויות התפעול הגוברות, ואילו האמצעי מסייע להשתמש בחום שנוצר על ידי מרכז הנתונים במצב win-win לכל המעורבים.