ההצעה, שהועלתה במסגרת תוכנית ההחלמה והחוסן המעודכנת (PRR), שהייתה בהתייעצות ציבורית, תועיל, מעל לכל, לניהול מים, עם 90 מיליון יורו, ולחידוש המורשת התרבותית, עם 35.4 מיליון, אמר נשיא ה- CCDR של האלגרבה, חוסה אפולינריו.

"יש להשלים את עדכון ה- PRR עם חיזוק ההקצאה, המוערכת בכ- 164.4 מיליון יורו, של פרויקטים שיבוצעו באזור אלגרבה, בהתאם למטרה לגוון את הבסיס הכלכלי האזורי", אמר ה- CCDR בהצהרה.

אותו מקור הדגיש כי ההצעות "תואמות את אסטרטגיית הפיתוח האזורי - אלגרבה 2030" וגם ימזערו את ההשפעה של מגיפת covid-19 ו"יאיצו את פתרון הבעיות המבניות".

בשיחה עם לוסה ציין חוסה אפולינאריו כי החיזוק המוצע בסך 90 מיליון יורו לתוכנית יעילות המים באלגרבה מצטרף ל -200 מיליון שהוקצו בתחילה על ידי ה- PRR לעניין זה, מתוכם 164 מיליון כבר אושרו.

הפקיד הדגיש כי מתוך 90 מיליון יורו אלה של חיזוק לניהול מים, 21 מיליון יוחלו על מנת "להגדיל את הקיבולת והחוסן הזמינים של מאגרים קיימים ומערכות הולכה גבוהות", ואילו 69 מיליון האחרים יאפשרו הפחתה של "הפסדי מים במגזר העירוני".

"בדרך זו, הצעדים שיש ליישם יתרמו לחיזוק צמצום ההפסדים הריאליים וכתוצאה מכך להגדיל את הפוטנציאל להפחתת הצריכה, באמצעות חיזוק מחדש של תשתיות המערכות בשפל ויישום אזורי ניטור ובקרה במערכות ", הצדיק את ה- CCDR בהצהרה.

"ראוי להזכיר גם את ההסמכה מחדש של המורשת התרבותית, בסכום המוצע של 35.4 מיליון יורו, על פי סקר שנערך על ידי אזור הממשל של התרבות", אמר CDDR.

חוסה אפולינריו הבהיר כי מתוך הסכום הכולל של 140 מיליון ש- PRR תכנן בתחילה לכל המדינה, רק מיליון נועד לאלגרבה.

התקציב המוצע לתרבות של 35.4 מיליון יאפשר "ביזור גדול יותר" של ההשקעות בתחום זה ולבצע השקעות דחופות במונומנטים ובאתרי האלגרבה שזוהו על ידי המינהל האזורי לתרבות באזור.

ה- CCDR ציין גם כי ההצעה צופה השקעות במרכיבי הדיור (התאמת תגובת הלינה לסטודנטים), השקעה וחדשנות (רכזת כחולה של אלגרבה ודה-קרבוניזציה) ומיומנויות ומיומנויות (בניית תשתיות חדשות ושיקום והרחבת בתי ספר של המחזור השני והשלישי ובתי הספר התיכוניים).

התשתיות, כלומר אזור הקבלה העסקית של לאגוס, גשר אלקוטים - סנלוקר דה גואדיאנה, עוקף הצפון לאולהאו ועכשיו, גם, אישור מחדש של הכביש הלאומי 2 בין פארו לסאו בראס דה אלפורטל, וניידות בת קיימא (חידוש הקו הדרומי, בקטע שבין Torre Vã ו- Tunes) נכללו גם כן.

אותו מקור ציין כי הצעה זו הועלתה בשיתוף העיריות באמצעות הקהילה הבין-עירונית של אלגרבה (AMAL), סוכנות הסביבה הפורטוגזית (APA), חברת Águas do Algarve, המינהל הכללי לחקלאות ופיתוח כפרי (DGADR), המינהל האזורי לחקלאות ודיג (DRAP), סוכני תיירות וכלכלה.