על פי התעודה, שפורסמה ב- Diário da República, "העבירות הקבועות בחוק זה נענשות בקנס בערך מינימלי התואם פי חמישה מערך דמי האגרה בהתאמה, אך לעולם לא פחות מ- 25 (אירו), וערך מרבי המקביל לסכום המינימלי של הקנס, ביחס למגבלות המקסימליות הקבועות במשטר הכללי של עבירות מס".

חוק זה מתקן תעודה נוספת, משנת 2006, אשר, בתורו, תוקנה מספר פעמים. בגרסתה האחרונה היא קבעה כי "העבירות הקבועות בחוק זה נענשות בקנס של ערך מינימלי התואם פי 7.5 משווי דמי האגרה המתאימים, אך לעולם לא פחות מ- (אירו) 25 ושווי מקסימאלי המתאים פי ארבעה מהסכום הערך המינימלי של הקנס, ביחס למגבלות המקסימליות הקבועות במשטר הכללי של עבירות מס

".

התעודה, שנכנסת לתוקף רק ב -1 ביולי 2024, קובעת עוד כי "אם העבירות הקבועות בחוק זה מבוצעות על ידי אותו סוכן, באותו חודש, תוך שימוש באותו רכב ובאותה תשתית כבישים, הערך המרבי של הקנס תואם לזה של עבירה מנהלית יחידה" ו"לא ניתן לחייב עלויות הגבוהות מאלו המתאימות לעבירה מנהלית אחת".