בהצהרה, אפס מסביר כי הוא העריך את התוצאות לגבי איכות מי הרחצה בעונה הנוכחית, שהועמדו לרשות מערכת המידע הלאומית למשאבי מים, והשווה אותם לאותו פרק זמן בשנת 2022.

למרות העובדה שהניתוח מקדים את לוח הזמנים השנה, הבעיות "כבר משמעותיות יותר", אומר אפס.

על פי העמותה, ישנם כיום 658 מי רחצה "עם מספר מצומצם של חופים המראים בעיות, אך באופן משמעותי יותר מאשר בעונת הרחצה האחרונה".

"העצות נגד או איסור הרחצה, אפילו לפרק זמן קצר, השפיעו על 28 חופים, שבעה יותר מאשר בתקופה דומה בשנה שעברה", אומר אפס.

באותם אזורי רחצה, על פי העמותה, הניתוחים "חרגו מהמגבלות שנקבעו מבחינה טכנית ברמה הלאומית" עבור לפחות אחד משני הפרמטרים המיקרוביולוגיים המוערכים (Escherichia coli ו- Enterococcus במעי).

כבר 28 חופים נאסרו עד כה, גם שבעה יותר מאשר בעונת הרחצה האחרונה, "בעיקר בגלל איכות מים ירודה", כולל "מקרים של עבודות לפינוי החוף או סיכונים לחוסר יציבות בצוקים".

אלבופיירה היא, על פי אפס, העירייה במדינה עם המספר הגבוה ביותר של חופים המושפעים מאיכות ירודה ו/או סגירות, עם שבעה חופים.