בהצהרה הדגישה החברה כי "מעתה ועד 2027, אמצעי תשלום דיגיטליים חדשים ייצגו כ -30% מהנפח הכולל של עסקאות שאינן במזומן וכי אמצעי תשלום מסורתיים יהוו 70%."

"המחקר צופה כי צמיחה זו תואץ בשנים הקרובות, ותשקף את האימוץ ההולך וגובר של אמצעי תשלום דיגיטליים חדשים הן על ידי צרכנים והן על ידי חברות", סיכם.