זוהי "החנות השלישית בעיריית בראגה", עם "הפתיחה הראשונה בשנת 2019, בלמאסאס והשנייה, בשנת 2022, בנוגיירה", מסבירה החברה בהצהרה.

"פתיחת סופרמרקט זה משקפת את מחויבותה של מרקדונה לתוכנית ההרחבה שלה בפורטוגל, שם לחברה בסך הכל 48 חנויות, מתוכן נכון להיום 7 ממוקמות ברובע בראגה".

מרקדונה מוסיפה כי "כחלק ממדיניות האחריות החברתית של החברה, סופרמרקט זה יתרום מדי יום, מהיום הראשון, צרכים בסיסיים לקריטאס ארקידיוקסנה דה בראגה, מוסד סולידריות חברתית מקומי איתו חתמה מרקדונה על פרוטוקול שיתוף פעולה".