על פי הטקסט שאושר על ידי המדינות החברות - ואשר טרם אומץ רשמית על ידי האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי - בגיל 17, בעלי רישיון נהיגה "יכולים לנהוג רק אם הם מלווים באדם, יושב על המושב ליד הנהג ואשר מסוגל לספק הדרכה"

על בן הזוג להיות בן 24 לפחות ויש לו רישיון נהיגה במשך חמש שנים או יותר.

לנהגים שנרשמו לאחרונה תהיה תקופה של שנתיים לפחות של "אפס סובלנות" לנהיגה בהשפעת אלכוהול, ויש לקבוע סנקציות גם במקרה של שימוש בסמים.

המדינות החברות צריכות להתחיל גם להנפיק רישיונות נהיגה דיגיטליים.

ביחס לשינויים בכללי האיחוד האירופי בנושא בטיחות בדרכים, המדינות החברות מציעות להוסיף שלוש עבירות נוספות לאותן עבירות: אי עמידה בכללים הנוגעים למגבלות גישה לרכב, עבירת בריחה ואי עמידה בכללים החלים במעברים מפלסים.

במקרה של עבירת דרכים שבוצעה על ידי נהג במדינה חברה אחרת, יש לשלוח הן את הודעת עבירות הכביש והן את מסמכי המעקב בשפת מסמך הרישום של הרכב.

מצד שני, כאשר ההודעה על עבירות התנועה והודעות המשך אחרות נשלחות בשפה שהנמען אינו מבין, יש לאפשר לאדם הנוגע בדבר לבקש את מסמכי המעקב בשפה רשמית אחרת של האיחוד האירופי לבחירתו, שונה משפת מסמך רישום הרכב.