בהצהרה שנשלחה לסוכנות לוסה הביעה הקרן "חששות רציניים בנוגע לנוהלי אבטחת מידע" בהצבעה בדואר, שישמש את הרוב המכריע של המהגרים הפורטוגלים, וקראה שלא יישלחו בבחירות אלה.

"ישנה התעללות בחשיפת הנתונים האישיים של הבוחרים, ובמיוחד הגישה חסרת הבחנה למספר כרטיס האזרח בחלק החיצוני של המעטפות הנשלחות לבוחרים, וכן האפשרות שבמקרה של אובדן המכתב תהיה לאנשים בלתי מורשים גישה להדפסת כרטיס האזרח של הבוחר המדובר", ממשיך ההערה.

Fundação Portugália, שנוצרה בשנת 2023, קובעת כי "תקנת הגנת הנתונים הכללית (GDPR) קובעת בבירור כי יש לעבד נתונים אישיים באופן שמבטיח רמת אבטחה נאותה, ומגן עליהם מפני גישה או גילוי בלתי מורשים".

"עם זאת, הנוהגים שנצפו בתהליך ההצבעה בדואר מעלים שאלות רציניות לגבי עמידה בעקרונות הגנת נתונים בסיסיים אלה", מוסיפים החותמים על ההצהרה.

הקרן קוראת ל"רשויות הבחירות בפורטוגל לבדוק בדחיפות את מנהגיהן", בהתחשב בכך ש"חיוני שלבוחרים יהיה ביטחון כי מוסדות ציבוריים יתייחסו למידע האישי שלהם בזהירות ובהגנה נאותה לאורך כל תהליך הבחירות".

הרוב המכריע של המצביעים הפורטוגלים בחו"ל יצביעו בדואר בבחירות לחקיקה הקרובות ב -10 במרץ.

על פי מקור רשמי ממשרד הפנים, מספר האזרחים הרשומים בחו"ל שיכולים להצביע בדואר הוא 1,541,295 מצביעים, המתגוררים ב 189 מדינות, ואילו 5,281 מצביעים הביעו את כוונתם להצביע באופן אישי, שניתן לבצע ב -60 קונסוליות.