על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), באפריל "כל האזורים הראו שינויים חיוביים משנה לשנה בשכירות הדיור, כאשר ליסבון רשמה את העלייה האינטנסיבית ביותר (7.4%)".

במונחים חודשיים, הערך הממוצע של שכר הדירה למ"ר רשם וריאציה של 0.6% (0.9% בחודש הקודם).

האזור עם השונות החודשית החיובית הגבוהה ביותר היה ליסבון (0.7%), ללא אזור שנצפה עם שונות שלילית בערך הממוצע בהתאמה של דמי שכירות הדיור.