על פי "סיכום סטטיסטי לדיור" של איגוד תעשיות הבנייה האזרחית ועבודות ציבוריות (AICCOPN), ברמת הרישוי העירוני, עד סוף מרץ, מספר הדירות המורשות בבנייה חדשה רשם "ירידה משמעותית" של 23.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ועבר מ -9,033 דירות ברבעון הראשון של 2023 ל -6,942 דירות ברבעון הנבדק.

בתורו, חלה ירידה משנה לשנה של 14.5% במספר הרישיונות שהונפקו לבנייה חדשה או עבודות שיקום בבנייני מגורים.

ברבעון הראשון של 2024, נתוני AICCOPN מצביעים על כך שצריכת המלט בשוק הלאומי רשמה עלייה משנה לשנה של 2.1%, המשקפת "האטה משמעותית" לעומת 13.4% שנרשמו עד פברואר.