על פי נתונים זמניים שסיפק איגוד בתי המלון ומפעלי התיירות באלגרבה (AHETA), שיעור התפוסה של יחידות הלינה עמד על 74.5% בחודש מאי, לעומת 70.6% באותו חודש של 2023.

על פי הסיכום החודשי של התפתחות ענף המלונאות שהכין AHETA, השווקים שרשמו את הצמיחה הגבוהה ביותר משנה לשנה היו ההולנדים והאירים, עם 1.5 עמ' נוספים, וגרמניה, עם 0.8 עמ' יותר.

הירידות הגדולות ביותר בהשוואה למאי 2023 נרשמו בשוק הצרפתי (-1.3 עמ') ובשוק הבלגי (-0.4 עמ').

לעומת זאת, השהייה הממוצעת הייתה 4.4 לילות בענף המלונאות אלגרבה, 0.2 יותר מאשר בחודש המקביל של 2023.

השהות הממוצעת הארוכה ביותר נרשמה בשוק ההולנדי (6.9 לילות), בשוק הגרמני (5.8) ובשוק האירי (5.4).