Volgens het Instituut voor de Film en de Audiovisuele sector zijn er dit jaar 43 aanvragen ingediend voor fiscale stimuleringsmaatregelen voor filmopnamen in Portugal, in het kader van het Steunfonds voor de Film en het Toerisme, waarbij het voor 2022 begrote maximumbedrag van 12 miljoen euro reeds is bereikt.

Dit "grote aantal" aanvragen "toont de belangstelling voor dit financieringsmechanisme aan, in combinatie met een hervatting van de activiteit in de filmsector, in tegenstelling tot 2020 en 2021, jaren van de pandemie en de daaruit voortvloeiende vermindering van het aantal opnames", verklaarde het Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Het gaat om een recent financieringsmechanisme, in het kader van het steunfonds voor toerisme en film 2018, dat stimulansen biedt aan buitenlandse producenten die films, series of andere audiovisuele werken willen maken op Portugees grondgebied en met de medewerking van nationale producenten.

Fiscale stimulansen

Om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen moeten producenten in Portugal een minimumbedrag tussen 250.000 euro en 500.000 euro uitgeven, afhankelijk van de projecten die op het nationale grondgebied worden gefilmd of van de deelname van Portugese professionals in verschillende productiesectoren.

Het algemene tarief dat van toepassing is op de in aanmerking komende uitgaven om toegang te krijgen tot de "cash rebate" bedraagt 25%, wat volgens de wetgeving kan worden verhoogd tot 30%.

"Dit mechanisme is een succes gebleken. Tot dusver is in Portugal in totaal 171 miljoen euro geïnvesteerd voor een totale toegekende stimuleringswaarde van 46 miljoen euro", onthulde de ICA.

Vorige week onthulde de ICA dat de toegang tot dit financiële mechanisme van het steunfonds voor toerisme en film was opgeschort, juist omdat de voor dit jaar geplande begrotingstoewijzing was bereikt.

De aanvraagprocedure is in de eerste helft van dit jaar nog steeds opgeschort, maar de ICA verklaarde dat de regering, via het ministerie van Economie en Cultuur, "werkt aan een oplossing die tegemoetkomt aan de enorme vraag van Portugal als filmbestemming".