Deze besluiten staan in een verklaring die vandaag door de uitvoerende macht van Madeira (PSD/CDS-PP), voorgezeten door Miguel Albuquerque, is afkondigd naar aanleiding van de conclusies van de wekelijkse bijeenkomst van de regeringsraad.

De regering van Madeira geeft aan dat zij "het verplichte gebruik van een masker" aan boord van het schip Lobo Marinho, dat de zeeverbinding tussen Madeira en Porto Santo verzorgt, beter zal omschrijven, maar specificeert de wijzigingen niet.

Zij verklaart tevens dat de maatregel in werking treedt zodra hij is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de autonome regio Madeira.

Momenteel is het gebruik van een masker in de regio verplicht in gezondheidsinstellingen, tehuizen, apotheken en andere inrichtingen met gebruikers in een kwetsbare situatie, alsook in het openbaar vervoer en in haven- en luchthaventerminals.