Het arrest van het STJ verwerpt het beroep van de inspecteurs Bruno Sousa, Duarte Laja en Luís Silva, en bekrachtigt de eerdere beslissing van het Hof van Beroep van Lissabon om de gevangenisstraf van negen jaar voor elk van de drie inspecteurs op dezelfde wijze toe te passen.

Bij de beslissing van het Hof van Beroep van 7 december 2021 werd de gevangenisstraf voor inspecteur Bruno Sousa verhoogd van zeven tot negen jaar en werd de straf voor de inspecteurs Duarte Laja en Luís Silva, die in eerste aanleg reeds tot negen jaar waren veroordeeld, gehandhaafd, zodat zij uiteindelijk allen tot een identieke gevangenisstraf werden veroordeeld.

In het vonnis van het STJ, waartoe Lusa toegang had, oordeelden de rechters van de 3e Strafkamer dat "de mate van onrechtmatigheid van de feiten hoog is, gelet op de wijze van uitvoering, zowel gelet op de tijdsperiode waarin de aanvallen (op Igor Homeniiuk) plaatsvonden, als op het leed dat de meervoudige verwondingen veroorzaakten, naast de breuken".

"De pijn als gevolg van de verwondingen is zeer acuut en het verstikkingsproces verliep traag", staat in het meer dan 500 bladzijden tellende vonnis te lezen.

In het vonnis wordt ook onderstreept dat "het gedrag van de verdachten nog steeds ernstige repercussies had, aangezien de verwachting van burgers bij de handelwijze van hun gezagsdragers niet is dat zij gedragsproblemen oplossen door fysieke agressie jegens wie dan ook, maar dat zij zich houden aan de rechtsnormen die zij hebben gezworen na te leven en te handhaven".

Aldus - volgens het STJ - "blijken de vereisten voor algemene preventie,(...) in deze context hoog te zijn", aldus het STJ.

"Wij zijn van mening dat de oplegging van negen jaar gevangenisstraf aan elk van de verdachten voldoende is", aldus het STJ.