Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is de werkloosheid tussen april en juni met naar schatting 298,8 duizend personen afgenomen met 3,1% (9,6 duizend) ten opzichte van het voorgaande kwartaal en met 13,6% (46,9 duizend) ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De beroepsbevolking werd geschat op bijna 4,908 miljoen personen en bleef "vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal".