"Het aantal vervalsingen dat in 2022 in omloop werd gebracht, daalde met 1% ten opzichte van 2021. Er werden 10.732 vervalsingen in beslag genomen, wat neerkomt op 2,86% van de totale inbeslagnames in het Eurosysteem", aldus de BdP in een verklaring.

Toch merkt het BdP op dat "het aantal ontdekte vervalsingen weinig is in vergelijking met het totale aantal bankbiljetten in omloop".

De coupure van 10 euro werd in Portugal het meest in beslag genomen, en niet de coupure van 20 euro, zoals in voorgaande jaren.

De bankentoezichthouder benadrukt dat "in beslag genomen vervalsingen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de 'Touch - Observe - Tilt'-methode".

"Het is belangrijk dat gebruikers de bankbiljetten controleren wanneer zij ze ontvangen. Een vervalsing wordt niet terugbetaald, wat een verlies betekent voor degene die het ontvangt", aldus de BdP.