Convento de Cristo

Het Convento de Cristo, waarschijnlijk een van de bekendste monumenten van de stad, werd in 1983 door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. De werken aan het gebouw liepen door verschillende eeuwen. De bouw ervan begon in 1160, aan het begin van het Koninkrijk Portugal. Het Convento de Cristo kenmerkt de reeks gebouwen die het Castelo Templário de Tomar, de Charlota Templária, de Mata dos Sete Montes, de Ermida da Nossa Senhora da Conceição en het Aqueduto dos Pegões met elkaar verbinden.De werkzaamheden begonnen in de 12e eeuw en werden pas aan het eind van de 17e eeuw voltooid, waardoor verschillende generaties werkten aan de voltooiing van het Convento de Cristo, dat tegenwoordig functioneert als een toeristische locatie, een van de meest bezochte in de regio. Omdat er verschillende generaties aan gewerkt hebben, zijn in het architectonische complex verschillende bouwstijlen vertegenwoordigd, zoals romaans, gotisch, manuelistisch, renaissance en maniëristisch. Wie het Klooster van Christus bezoekt, kan bijvoorbeeld de gotische kloostergangen, de manuelijnse kerk, de renaissancekloostergangen en slaapzalen bewonderen.


Capela de Santa Iria

De kapel is verbonden met de beschermheilige van Tomar, Santa Iria, en behoorde in de loop der tijd toe aan de Clarissen, die het klooster met dezelfde naam bewoonden. Het gebouw werd gebouwd in de 15e eeuw, naast de rivierbocht van de Nabão.De kapel doorkruist verschillende bouwstijlen, zoals gebruikelijk is bij de monumenten van Tomar. In de 16e eeuw onderging zij een renovatie waardoor het gebouw enkele renaissance-elementen kreeg, die contrasteren met de manuelijnse deur, die toegang geeft tot de sacristie van de kapel.Igreja en Convento de São Francisco

Het Convento de São Francisco werd in 1624 gesticht door Franciscaner broeders, die het in maniëristische stijl gebouwde klooster kwamen bewonen, gebouwd rond twee kloostergangen. De bouw van de kerk begon twee jaar later, en de werken werden voltooid in 1660 toen de bouw van de toren klaar was.Binnen is de hoofdkapel, met een verguld altaar, waarin een Calvarieberg is opgenomen, gebouwd in 1945, met houten figuren die verwijzen naar het lijdensverhaal van Christus. Het klooster, dat uit twee kloosters bestaat, herbergt in een ervan het lucifermuseum, waar meer dan 60.000 doosjes te vinden zijn, onder andere waarin lucifers werden bewaard.


Synagoge van Tomar

De Synagoge van Tomar werd gebouwd tussen 1430 en 1460, op verzoek van Infante D. Henrique, die altijd de joodse gemeenschap in Portugal wilde beschermen, die het slachtoffer was van sterke vooroordelen van de christelijke gemeenschap. Ondanks de goede wil van Infante D. Henrique konden de Joden slechts één jaar gebruik maken van de Synagoge, omdat zij op aandringen van D. Manuel I uit het koninkrijk werden verdreven.Momenteel functioneert de ruimte als een Interpretatieve Kern van de Synagoge van Tomar, waar iedereen binnen kan gaan en iets meer te weten kan komen over de geschiedenis van het jodendom en de aanwezigheid van joden in Tomar kan begrijpen.


Author

Deeply in love with music and with a guilty pleasure in criminal cases, Bruno G. Santos decided to study Journalism and Communication, hoping to combine both passions into writing. The journalist is also a passionate traveller who likes to write about other cultures and discover the various hidden gems from Portugal and the world. Press card: 8463. 

Bruno G. Santos