De staking, opgeroepen door het platform van negen vakbondsorganisaties tegen de nieuwe aanwervingsregeling en de terugvordering van alle diensttijd, zou aanvankelijk vandaag beginnen, maar de vakbonden moesten de staking twee dagen uitstellen "omdat het ministerie van Onderwijs in zijn antidemocratische woedeaanval op het stakingsrecht de eerste twee dagen illegaal achtte".

Het bestuur stelde dat de staking "ten minste 10 dagen van tevoren had moeten worden uitgeroepen, zodat eventueel om minimale dienstverlening kon worden verzocht", verklaarde het platform in een verklaring.

Het platform heeft besloten een klacht in te dienen bij de procureur-generaal voor wat zij beschouwen als een "uiting van machtsmisbruik", aangezien er volgens hen geen sprake is van onwettigheid, aangezien de staking "niet gericht is op activiteiten die volgens de wet in aanmerking komen voor minimale dienstverlening".

Volgende maand worden de stakingen per district herhaald, die beginnen op 17 april en eindigen op 12 mei, met een nationale staking en demonstratie gepland voor 6 juni en een staking aan het eind van het jaar evaluaties.