In een verklaring over de bosbranden in Canada en de gevolgen in Portugal meldt het Portugese Instituut voor de Zee en de Atmosfeer (IPMA) dat de bosbranden die Canada al weken teisteren "aanzienlijke hoeveelheden gassen en deeltjes die door de wind worden getransporteerd en verspreid" in de atmosfeer hebben gebracht.

Volgens de IPMA zal een cyclonale circulatie leiden tot grootschalig transport van deze verontreinigende stoffen, voornamelijk koolmonoxide, over de Noord-Atlantische Oceaan, die afgelopen dinsdag de Azoren bereikten.

De IPMA stelt echter dat "de concentraties van deze verontreinigende stoffen lager zijn dan de vastgestelde wettelijke limieten en daarom geen bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid".


De IPMA stelt dat deze verontreinigende stoffen getransporteerd zullen blijven worden en vanaf zondag het Iberisch schiereiland zouden moeten bereiken, maar in lagere concentraties dan op de Azoren.

De IPMA herinnert er ook aan dat het Noorse Instituut voor Milieu- en Klimaatonderzoek vorige week de aanwezigheid van deeltjes afkomstig van de branden in Canada bevestigde in luchtmonsters die verzameld waren bij het Birkenes Observatorium, in het zuiden van Noorwegen.