"Rekening houdend met de kwartaalwaarden en niet met het jaar dat eindigt in het kwartaal, was het saldo van AP [Overheidsdiensten] in het tweede kwartaal van 2023 positief met 689,0 miljoen euro, wat overeenkomt met 1,0% van het bbp, vergeleken met 1,4% in dezelfde periode vorig jaar", zegt het INE in de Kwartaalrekeningen per institutionele sector.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar was er een stijging van 7,8% in de inkomsten en 8,9% in de uitgaven, aldus het statistisch instituut.

In de eerste drie maanden van het jaar boekte Portugal een begrotingsoverschot van 1,2% van het BBP.

Voor dit hele jaar handhaaft de regering haar prognose van een tekort van 0,4%, in lijn met 2022 en lager dan de 0,9% in de staatsbegroting voor 2023, zoals aangekondigd in april door de minister van Financiën bij de presentatie van het stabiliteitsprogramma (PE).