"Galp heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen die de start mogelijk maakt van twee grootschalige projecten die van cruciaal belang zijn voor het koolstofvrij maken van de raffinaderij van Sines en haar energieproducten; deze projecten omvatten een geavanceerde biobrandstofeenheid met een productiecapaciteit van 270 duizend ton per jaar, in samenwerking met Mitsui, en de installatie van 100 MW elektrolysers voor de productie van groene waterstof", luidt de verklaring die naar de Commissie voor de Effectenhandel (CMVM) is gestuurd.

Deze projecten, twee van de grootste van deze aard volgens het bedrijf, vertegenwoordigen een wereldwijde investering van 650 miljoen euro. "Dit is een belangrijke bijdrage aan de transformatie en groei van de industriële sector in Portugal, waarmee Galp een voortrekkersrol vervult bij de ontwikkeling van koolstofarme oplossingen die essentieel zijn voor de energietransitie", aldus Paula Amorim, voorzitter van de raad van bestuur van Galp, in de verklaring.

"Deze investeringsbeslissingen zijn genomen in de verwachting dat de ontwikkeling van het belasting- en regelgevingskader in Portugal het succes van deze grootschalige projecten niet in gevaar zal brengen, zodat onze industriële activiteiten op de lange termijn concurrerend blijven in een wereldwijde context".

In de toelichting op de projecten kondigt Galp aan dat het samenwerkt met Mitsui, dat 25% van de nieuwe eenheid voor geavanceerde biobrandstoffen in handen heeft, "om geavanceerde biobrandstoffen te produceren en te verkopen in een eenheid naast de Sines-raffinaderij, met een capaciteit van 270 duizend ton per jaar".

Deze nieuwe eenheid "zal hernieuwbare diesel (behandelde hydro-plantaardige olie - HVO) en duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable AviationFuel - SAF) produceren uit gebruikt afval, waardoor de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 800 duizend ton per jaar (Scope 3, CO2e) kan worden verminderd, vergeleken met beschikbare fossiele alternatieven", voor een totale investering van ongeveer 400 miljoen euro.