"Eind 2023 waren er ongeveer 1.300 asielzoekers in Portugal, 3.800 vluchtelingen en begunstigden van subsidiaire bescherming, en 59.400 houders van tijdelijke bescherming", stelt de organisatie in het rapport over de wereldwijde trends in 2024.

In de afgelopen jaren werd ongeveer 75% van de nieuwe asielaanvragen ingediend op Portugees grondgebied en 25% aan de luchtgrens, voornamelijk op de luchthaven van Lissabon.

Dezelfde bron benadrukte dat UNHCR in 2018, twintig jaar na het sluiten van zijn kantoren, opnieuw aanwezig was in Portugal.

Met drie medewerkers ter plaatse coördineert het regionale kantoor voor Europa in Genève de activiteiten in Portugal.

UNHCR in Portugal richt zich op belangenbehartiging en ondersteunt autoriteiten en niet-gouvernementele instellingen bij het bieden van bescherming. Het biedt ook training, technische ondersteuning en advies over asiel- en vluchtelingenzaken.