In een verklaring legt de GNR uit dat het via de SOS Leefmilieu en Territoriumlijn verschillende klachten heeft ontvangen "over het lozen van industrieel afval op een niet-geautoriseerde locatie".

Op de aangegeven locatie voerde de GNR inspecties uit "bij verschillende bedrijven", die uitmondden in de ontdekking van "zes milieuovertredingen, bij twee van de geïnspecteerde bedrijven".

De totale waarde van de overtredingen is 74.000 euro, "wat tijdens een onderzoek ook nog eens kan oplopen tot 440.000 euro", legt de Wacht uit.

Er werden twee overtredingen opgesteld, die naar de bevoegde administratieve instantie, de Algemene Inspectie Landbouw, Zee, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IGAMAOT), werden gestuurd.

"SEPNA is opgericht als een milieubeleidsorgaan dat bevoegd is om overtredingen van de wetgeving ter bescherming van natuur, milieu en natuurlijk erfgoed op het hele nationale grondgebied te controleren, inspecteren, rapporteren en onderzoeken", concludeerde het GNR in de verklaring.