In Augustus het beleggings wat deur die verblyfpermit vir beleggingsaktiwiteit (ARI) -program, ook bekend as die goue visum, meer as 32.8 miljoen euro beloop, wat 'n daling van 12,5% verteenwoordig in vergelyking met dieselfde maand in 2022 (37,5 miljoen euro).

Tussen Januarie en Augustus beloop die belegging wat deur die goue visumprogram ingesamel is, meer as 493 miljoen euro, 24% meer as wat in dieselfde tydperk verlede jaar aangeteken is.

In die “top 5” van nasionaliteite vir die goue visum word die lys gelei deur burgers uit die VSA wat 12 goue visums gekry het, gevolg deur China, met nege, en Brasilië, met agt. Ses goue visums is ook aan Russiese burgers toegestaan en nog ses aan Turkye. Gedurende die ontledingstydperk is 72 visums aan herenigde familielede toegestaan

.

Oor die totale verloop van die program - van Oktober 2012 tot Augustus 2023 - is 12,561 verblyfpermitte toegestaan, met China met 5,383, gevolg deur Brasilië (1,246), VSA (741), Turkye (603) en Suid-Afrika (561). Die totale belegging beloop meer as 7,247 miljoen euro, waarvan 6,401 miljoen was vir die verkryging van vaste eiendom (11,284 ARI), en 653 miljoen euro vir stedelike rehabilitasie (1,830 goue visums)

.

Die oordrag van kapitaal beloop 846 miljoen euro, 1,255 visums is toegestaan en die skepping van werkgeleenthede was verantwoordelik vir die toekenning van 22 ARI. Tot op hede is visums toegestaan aan 20,241 herenigde

familielede.

Op 6 Julie is die regering se voorstel om nuwe verblyfpermitte vir belegging in behuising te beëindig, goedgekeur. Die reël wat goue visums herroep het, was een van die voorstelle wat in die Mais Habitação -program vervat is, en met die inwerkingtreding van die nuwe wet sal geen nuwe versoeke vir die toekenning van goue visums aanvaar word nie, wat nie die moontlikheid van hernuwing van magtigings wat reeds toegestaan is, sal beïnvloed nie

.

Versoeke vir die toekenning en hernuwing van verblyfpermitte vir beleggingsaktiwiteite bly geldig, insluitend dié wat “hangende voorafgaande beheerprosedures in die munisipale kamers” is op die datum waarop die wet in werking tree.

Die toekenning of hernuwing van verblyfpermitte vir gesinshereniging is ook uitgesluit van die aangenome beperking.