“Ek sien geen duidelike basis waarop Isabel dos Santos se bates in hierdie jurisdiksie beskerm moet word nie; daar blyk 'n voor die hand liggende argument te wees ten gunste van 'n wêreldwye bevriesing van haar bates,” het regter Robert Bright aangevoer in die beslissing wat vandag deur die Britse Hooggeregshof gepubliseer is.

Die saak is aangevoer deur Unitel, wat nou deur die Angolese staat beheer word, teen Unitel International Holdings BV, gebaseer in Nederland, en teen sakevrou Isabel dos Santos, wat gevra het om die bevriesing van 580 miljoen pond, die ekwivalent van 670 miljoen euro teen die huidige wisselkoers.

In die besluit sê die regter dat dit “baie wenslik is dat Isabel dos Santos verwag word om haar bates te verklaar, in omstandighede waar Unitel nie weet watter, indien enige, bates deur haar gehou word nie en nie gedek word deur beslagsbevele of vriesings wat reeds van krag is nie”.

Daarom, kom hy af, aanvaar hy nie “die beginsel dat die ander batevriesingsbevele beteken dat dit nie regverdig of gerieflik is vir hierdie hof om oor nog 'n bevel te besluit nie”, soos verdedig deur die sakevrou, wat sê sy is die slagoffer van 'n “onderdrukkende veldtog”.

Die Londense hof se beslissing volg op 'n reeks aksies wat deur die Angolese staat en deur openbare en private maatskappye teen die sakevrou ingedien is sedert João Lourenço in 2017 die amp aangeneem het as president van Angola, en wat ook ander lede van José se familie Eduardo dos Santos ingesluit het, wat Angola byna 40 jaar lank regeer het.

In Desember verlede jaar het die Angolese Hooggeregshof (TS) beveel dat die bates van sakevrou Isabel dos Santos, waardeer op een miljard dollar (ongeveer 930 miljoen euro), naamlik 100% van die Unitel T+-maatskappye, in Kaap Verde, en Unitel STP SARL, in São Tomé en Príncipe, die dogter van die voormalige president van Angola José Eduardo dos Santos die effektiewe begunstigde was.

Volgens die bevel het Isabel dos Santos onder ander beskuldigings “ook bedrae van Unitel SA oorgedra na die entiteit Unitel International Holdings BV, 'n maatskappy gebaseer in Nederland, opgeneem op 05/04/2012 en beheer deur Isabel dos Santos self, haar enigste effektiewe begunstigde”.

Trouens, tussen 8 Mei 2012 en 28 Augustus 2013, sê die nota, is sewe finansieringskontrakte tussen Unitel SA en Unitel International Holdings BV onderteken, waardeur eersgenoemde laasgenoemde die totale bedrag van 322,979,711,00 euro en 43.000.000,00 dollar geleen het, bedrae wat die begunstigde maatskappy “verplig is om binne tien jaar terug te gee”.

Sulke lenings, “waarin Isabel dos Santos die bogenoemde finansieringskontrakte onderteken het, in die gelyktydige hoedanigheid van wettige verteenwoordiger van beide maatskappye”, het Unitel International Holdings BV toegelaat om aandele te bekom of maatskappye in die telekommunikasiesektor in Portugal, Kaap Verde (Unitel T+) en São Tomé en Príncipe (Unitel STP, SARL) te stig”, sluit die bevel af.