In 'n verslag wat gepubliseer is oor die situasie in 2023, in die lande wat die Raad van Europa uitmaak, was GRETA bekommerd oor die “probleme met toegang tot regshulp vir ongedokumenteerde migrante as gevolg van lang wagperiodes om verblyf te verkry”.

Volgens Helga Gayer, president van Greta, is “toegang tot regshulp en gratis regshulp noodsaaklik om toegang tot geregtigheid te vergemaklik en te waarborg”, maar hierdie hulpbron “is nie beskikbaar vir sommige slagoffers van mensehandel nie, en ook nie tot alle relevante prosesse nie”.

In Portugal kan volgens die verslag “die prosedure wat deur die Maatskaplike Sekuriteitsinstituut vir regshulp verklaar word, 'n paar maande duur” en toegang is verbied aan “buitelandse slagoffers van mensehandel” as “hulle nie 'n woning en 'n sosiale sekerheidsnommer het nie”.

In die Portugese saak het slagoffers “die reg op gratis toegang tot die Nasionale Gesondheidstelsel en om sielkundige ondersteuning te verkry”, maar daar is nog baie te doen op geregtelike vlak, die hooffokus van die GRETA-verslag, met verwysing na 2023.

Ten spyte hiervan het “die aantal strafvervolgings en skuldigbevindings vir handel met mense toegeneem” en regters is “verplig om hul kwalifikasies op te dateer deur deurlopende opleiding”, wat “'n opleidingskursus” spesifiek vir die onderwerp insluit, beklemtoon die verslag.

Verder is in Portugal, sê GRETA, die “statuut van besonder kwesbare slagoffers” gepubliseer, wat slagoffers van handel insluit, met “baie volledige” inligting, wat nie net aandui watter regte gewaarborg word nie, maar ook hoe om toegang tot hulle in die praktyk te verkry, insluitend die regte op regshulp, vergoeding, beskermingsmaatreëls, vertaling of interpretasie”.

“Slagoffers van mensehandel word beskou as besonder kwesbare slagoffers in strafverrigtinge” in Portugal en “het die reg om verklarings vir toekomstige verwysing te verskaf”, selfs in die voorvoorvoorbereidfase, wat in die verhoor gebruik kan word.

In die inleiding tot die verslag het die president van GRETA egter beklemtoon dat daar in alle lande “'n gebrek aan opgeleide en gespesialiseerde prokureurs is om slagoffers van handel te verteenwoordig”.