Van die gewone woonhuise in Portugal is 2 900 093 in 2021 deur die eienaar beset (70,0% van die totaal). Slegs 38,4% (1,112,875) het egter maandelikse koste vir hul verkryging gehad. Dit beteken dat net meer as 'n derde van die eienaars maandelikse uitgawes gehad het vir die aankoop van 'n huis, soos bankbetalings, volgens die studie “The Housing Park: Analysis and Evolution 2011-2021", uitgevoer deur INE in samewerking met die National Civil Engineering Laboratory (LNEC), gebaseer op die resultate van die 2021-sensus.


As ons kyk na die maandelikse koste wat voortspruit uit die aankoop van 'n huis, was die uitgawes in 52,8% van die huise tussen 200 euro en 399 euro per maand. Een uit elke vyf gesinne het uitgawes tussen 400 en 649 euro gehad. En slegs 8,6% het huisaankoopkoste oorskry as 650 euro per maand.

M

et betrekking tot huise wat vir gewone verblyf gehuur word (922,810 akkommodasie), “is gevind dat 61,4% van die akkommodasie geassosieer is met huurwaardes tussen 200 en 649 euro, met die gemiddelde maandelikse huur 334 euro”, beklemtoon INE. By die huur het drie uit tien gesinne huur van minder as 199 euro per maand betaal. En slegs 8,5% het die koste vir die gehuurde huis oorskry as 650 euro

.