By die ontleding van 'ekspreshuur' in Portugal - dit wil sê huise te huur wat minder as 'n dag op idealista geadverteer word -, kom die ontleding tot die gevolgtrekking dat huise met huur wat meer toeganklik is vir gesinne se sakke, geneig is om vinniger gehuur te word. Data toon dat 25% van die gehuurde huise wat onder 750 euro per maand geprys is, binne minder as 'n dag die mark verlaat het

.

Hierdie persentasie ekspreshuur neem af namate die huurreeks toeneem. Met ander woorde, hoe hoër die huurwaarde, hoe langer neem die huis om gehuur te word. Dit is omdat slegs 19% van die huise met huur tussen 750 en 1 000 euro/maand vir minder as 'n dag gehuur is. Slegs 11% van die huise wat tussen 1 000 en 1 500 euro per maand geprys is, het die mark binne minder as 24 uur verlaat. En slegs 7% van die huise wat meer as 1,500 euro per maand kos, is so vinnig gehuur.

D

eur die ses distrikshoofstede met die hoogste aanbod van huise te huur in die eerste kwartaal van 2024 te ontleed, was Setúbal die stad waar die persentasie huise wat binne minder as 24 uur gehuur is, die hoogste was en 32% van die totale bedrywighede bereik het. Volgende is Funchal (26%), Faro (20%), Porto (14%), Aveiro (13%) en Lissabon (11%)

.