Vanaf April was daar in die Algarve 14 698 geregistreerde werkloses mense (4,6% van die nasionale totaal). 'N Waarde laer as Maart (18 236), maar hoër as dieselfde maand in 2023 (12,454). Alhoewel die Algarve die grootste variasie (+ 18%) in vergelyking met verlede jaar geregistreer het, is die neiging dat werkloosheidsyfers in die streek met 19,4% daal, blykbaar as gevolg van die koms van die somer en die soeke na 'n groter aantal mense

om te werk.

Alcoutim is die munisipaliteit met die laagste werkloosheidsyfer. Hierin is slegs 38 mense geregistreer as nie werk nie, terwyl ons aan die ander kant van die tafel Portimão vind, wat die grootste aantal werkloses het (2

862).

Van die totale aantal werkloses in die Algarve is die meerderheid (11 207) vir minder as 'n jaar by die IEFP geregistreer en het slegs sekondêre onderwys (5 658).