Kyseessä on Contumilin (Porto) ja Ermesinden (Valongo) välisen Minhon radan nelinkertaistamista koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ei-tekninen tiivistelmä, johon sisältyy myös kaupunkitoimenpide Rio Tintossa.

Lusan mukaan "Rio Tinton aseman uusi pysäköintialue sijoitetaan aseman itäpuolelle, noin 14 600 neliömetrin tontille, ja siihen mahtuu 264 kevyttä ajoneuvoa sekä tilaa moottoripyörille ja polkupyörille".

Tutkimuksen mukaan "koska nykyisen pysäköintialueen kapasiteetti on 120 kevyttä ajoneuvoa, pysäköintipaikkoja tulee lisää 144 kappaletta".

Osana uuden pysäköintialueen rakentamista "parannetaan myös sen saavutettavuutta Rua Padre Joaquim Nevesin ja Rua Garcia da Ortan välisen uuden yhteyden kautta".

Rio Tinton nykyistä rautatieasemaa "kehitetään myös uudelleen, mikä merkitsee uusien laiturien rakentamisen lisäksi uusien laiturien rakentamista molempien linjojen sisällyttämistä varten, PIP/PIR:n [Pedestrian / Road Underpass] rakentamista, joka parantaa jalankulku- ja tieyhteyksiä aseman pohjoispäässä.".

Maaliskuun 13. päivänä Lusa kertoi, että Contumilin ja Ermesinden välisen Minhon rautatielinjan nelinkertaistamisen odotetaan etenevän vuonna 2024 ja maksavan 120 miljoonaa euroa Infraestruturas de Portugalin (IP) virallisen lähteen mukaan.

APA:n verkkosivuilla julkaistun YVA:n mukaan "hankkeen rakennusvaihe kestää 42 kuukautta, johon lisätään 3 kuukautta rakennustyömaiden kokoamiseen ja purkamiseen".

Liikennöinti tapahtuu tällä hetkellä vain kahdella raiteella, mikä "rajoittaa rautatieliikennettä, koska itäisellä osuudella, Campanhãn ja Contumilin asemien välillä, liikennöinti tapahtuu jo nykyisin neliportaisella raiteella", ja tarkoituksena on "erottaa toisistaan Minhon radan ja Douron radan liikenne, mikä parantaa palvelujen luotettavuutta".

Linjan nelikaistaistamista koskevan koko sopimuksen täytäntöönpano riippuu myönteisen ympäristövaikutusten arviointilausunnon (DIA) antamisesta ja "mahdollisista mukautuksista, joita APA voi vaatia" käynnissä olevassa prosessissa, joka alkoi lokakuussa 2022.

Lokakuussa 2019 järjestetyn julkisen kuulemisen jälkeen APA totesi helmikuussa 2020, että aiempi, vuonna 2009 annettuun ympäristövaikutusten arviointiin perustuva, osuuden nelinkertaistamista koskeva hanke ei ollut vaatimusten mukainen.

Uuden hankkeen osalta "tavanomaisissa määräajoissa kulkeva DIA arvioidaan myönnettävän vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa".