"Pankki varmisti Itävallan ja Belgian keskuspankkien kanssa allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti sille myönnetyn setelikiintiön ja antoi tuotannon Valoralle, joka toimitti 108 miljoonaa 20 euron seteliä ja 78,4 miljoonaa 10 euron seteliä", todetaan BdP:n julkaisemassa vuoden 2022 rahapoliittisessa liikkeeseenlaskukertomuksessa.

Kukin euroalueen kansallisista keskuspankeista tuottaa vuosittain rajoitetun määrän euroseteleitä, joiden määrä vastaa osuutta eurojärjestelmän kokonaistuotannosta.

"Tällä hajautetulla tuotantomallilla varmistetaan tuotantoprosessin tehokkuus ja seteleiden laadun tasalaatuisuus, kun taas kansallisten keskuspankkien välillä tapahtuva eri nimellisarvojen vaihto mahdollistaa kunkin jäsenvaltion setelitarpeiden tyydyttämisen", BdP selittää.

Portugalissa euron käyttöönotosta lähtien euroseteleiden tuotanto on annettu Valoralle, ja Itävallan ja Belgian keskuspankkien kanssa vuonna 2018 tehdyn sopimuksen mukaan näiden kolmen keskuspankin euroseteleiden tuotantokiintiöt yhdistettiin ja tuotanto jaettiin tasapuolisesti Valoran ja itävaltalaisen setelipainon kesken.

"Huhtikuuhun 2022 asti seteleiden kysyntä kasvoi Ukrainan maihinnousun ja siitä seuranneen maksujärjestelmien normaalin toiminnan keskeytymisen pelon vuoksi, mutta heinäkuusta alkaen tämä kasvu tasoittui osittain korkojen nousun vaikutuksesta. Euroopan keskuspankin korko, joka nosti tämäntyyppisten omaisuuserien hallussapidon vaihtoehtoiskustannuksia ja edisti näin seteleiden suurempaa palautusta keskuspankeille", hän täsmentää.