"Kun saavumme tämän vuoden lokakuuhun, SEF lakkautetaan, koska sen työntekijät integroidaan muihin joukkoihin, eli tämän vuoden lokakuussa SEF:n lakkauttamisprosessi tapahtuu", José Luís Carneiro kertoi toimittajille.

Tasavallan presidentti julkisti keskiviikkona kaksi SEF:n sulauttamisprosessia koskevaa diplomia, nimittäin työntekijöiden siirtymäjärjestelmän ja kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkaviraston (AIMA) perustamisen, joka korvaa tämän yksikön ulkomaalaisiin liittyvissä hallinnollisissa menettelyissä.

Hallituksen virkamies selitti, että tämän prosessin puitteissa osa yleisissä ja hallinnollisissa tehtävissä työskentelevistä työntekijöistä siirretään AIMA:han ja muut tarkastus- ja valvontatehtävissä työskentelevät työntekijät siirtyvät oikeuspoliisin palvelukseen.

Osana SEF:n lakkauttamista hallinnolliset tehtävät siirtyvät AIMA:lle ja rekisteröinti- ja notaarilaitokselle (IRN), kun taas poliisivoimat siirtyvät yleisen turvallisuuden poliisille, kansalliselle tasavaltalaiskaartille ja oikeuslaitoksen poliisille.

GNR vastaa meri- ja maarajojen, myös risteilyterminaalien, seurannasta, tarkastuksista ja valvonnasta.

PSP vastaa lentoasemien rajojen seurannasta, tarkastuksista ja valvonnasta, kun taas PJ vastaa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan tutkinnasta.