"Joitakin edistysaskeleita on tapahtunut, mutta täydellistä vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä saavutettu", korostaa komissio lausunnossaan, joka voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen, jos vaatimustenvastaisuus jatkuu.

Perusteltu lausunto - rikkomismenettelyn toinen vaihe - koskee 18:aa Portugalin taajamaa, joita Bryssel ei yksilöi.

Lausunnon mukaan "15:ssä näistä taajamista Portugali ei takaa, että yhdyskuntajätevedet, jotka johdetaan jätevesiviemäriin, käsitellään jälkikäsittelyssä tai vastaavassa käsittelyssä ennen jätevesien johtamista".

Lopuissa kolmessa taajamassa jätevesi johdetaan herkille alueille ilman tiukempaa jälkikäsittelyä.

Keräämätön tai käsittelemätön jätevesi voi vaarantaa ihmisten terveyden ja saastuttaa järviä, jokia, maaperää, rannikkovesiä ja pohjavettä.