Ehdotettujen muutosten mukaan matkustajien pakettimatkoista maksamat tilisiirrot voivat olla enintään 25 prosenttia matkan hinnasta, mutta lentolipuista aiheutuvien kustannusten osalta voidaan tehdä poikkeus.

Toisaalta matkanjärjestäjät eivät voi vaatia täyttä maksua ennen kuin 28 päivää ennen valmismatkan alkamista on kulunut.

Komissio haluaa myös laatia säännöt, joilla suojellaan matkustajia, jotka käyttävät eri liikennemuotoja, kuten busseja, junia ja lentokoneita, kaikilla matkoilla.

Matkustajat hyötyvät paremmista tiedonsaantioikeuksista ennen näitä matkoja ja niiden aikana, erityisesti eri liikennepalvelujen välisistä vähimmäisyhteysajoista.

Jos multimodaalimatka on ostettu kuljetussopimuksen perusteella, matkustajilla on oikeus saada apua liikenteenharjoittajalta, jos yhteydet katkeavat.

Uusissa säännöissä säädetään myös, että vammaisia tai liikuntarajoitteisia matkustajia avustetaan vaihdettaessa liikennemuodosta toiseen.

Bryssel esitti ehdotuksen matkustajien oikeuksista ja ehdotuksen oikeuksista multimodaalimatkojen yhteydessä.

EU:ssa matkustaa vuosittain noin 13 miljardia matkustajaa lentokoneella, junalla, bussilla tai lautalla, ja arvion mukaan tämä arvo nousee 15 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä ja lähes 20 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.