Sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön 17. helmikuuta 2023, Online-kansalaisuusfoorumi on vastaanottanut yli 28 800 Portugalin kansalaisuutta koskevaa hakemusta. Noin 45 prosenttia hakemuksista on tullut Brasilian kansalaisilta.

Tiedot ovat peräisin Institute of Registries and Notaries(IRN) -laitokselta, joka ilmoitti lausunnossaan, että tänä aikana verkossa rekisteröitiin yhteensä 28 867 kansalaisuushakemusta.

Samassa tiedotteessa täsmennettiin, että 7 555 näistä pyynnöistä tehtiin sillä perusteella, että maassa oli asuttu laillisesti vähintään viisi vuotta, kun taas 5 160 pyyntöä perustui ulkomailla syntyneiden kansalaisten ja portugalilaisten vanhempien lasten kansalaisuuden myöntämiseen.

Vastaavasti 4 878 pyyntöä perustui "Portugalin kansalaisten lastenlapsille myönnettävään kansalaisuuteen", ja 4 682 pyyntöä perustui avioliiton kautta tapahtuvaan kansalaisuuden myöntämiseen. Portugalin sefardijuutalaisten jälkeläiset esittivät 3 376 pyyntöä.

IRN:n mukaan "Brasilia johtaa Portugalin kansalaisuutta eniten pyytäneiden maiden listaa, sillä 12 844 hakemusta jätettiin verkossa (noin 45 prosenttia)".

Joulukuun 1. päivästä 2023 lähtien asiamiesten tekemät kansalaisuushakemukset on tehty yksinomaan verkossa, ja ne on suunnattu Portugalin vastaaviin ammattiyhdistyksiin rekisteröityneille asianajajille ja lakimiehille. Järjestön näkökulmasta "tämä toimenpide auttoi lievittämään palvelupaineita, sillä se poisti noin 10 000 henkilökohtaista palvelua kuukaudessa toimipisteistä ja vaikutti osaltaan palvelujen tehostamiseen vähentämällä paperisten tilausten vastaanottoa".